Ambities op terrein open science in stroomversnelling

9 Feb 2017 - 2 min

Vandaag overhandigt NWO, samen met 9 andere partijen, het Nationaal Plan Open Science aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het plan is een volgende stap in het realiseren van vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen en optimaal hergebruik van onderzoeksdata.

NWO is al zeer actief op terrein van open access en datamanagement. Sinds 1 december 2015 moeten onderzoekers publicaties die voortkomen uit door NWO gefinancierd onderzoek direct openbaar toegankelijk – open access – maken. Ook onderzoeksdata die voortkomen uit NWO-onderzoek moeten optimaal vindbaar, toegankelijk, en herbruikbaar zijn voor andere onderzoekers. Daartoe heeft NWO vorig jaar in de gehele organisatie een datamanagementbeleid geïmplementeerd. NWO-voorzitter Stan Gielen: ‘Open science leidt tot een duurzamer onderzoeksproces en uiteindelijk tot snellere kennisontwikkeling. NWO gaat nu onderzoeken hoe open science ook breder een plaats kan krijgen in de beoordeling van onderzoeksaanvragen. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de aansluiting bij internationale ontwikkelingen.’

Tegelijkertijd met de presentatie van het plan door de tien partijen NWO, VSNU, KNAW, Vereniging Hogescholen, KB, SURF, NFU, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland en GO FAIR, wordt het Nationaal Platform Open Science gelanceerd. Dit platform moet de komende jaren zorgen voor een gecoördineerde inzet voor open science in dialoog met de gehele onderzoeksgemeenschap. Met deelname aan het platform kan NWO haar ambities op het gebied van open science versneld en in samenhang met de activiteiten van andere organisaties realiseren. ‘Indien we open science echt mogelijk willen maken, dan vergt dat forse investeringen in infrastructuur om dit te kunnen realiseren. NWO wil graag een bijdrage leveren aan de strategische discussie hierover om daarmee haar missie waar te maken: het bevorderen van excellente wetenschap en het beschikbaar stellen van de resultaten hiervan aan de samenleving’, aldus Stan Gielen.

Meer informatie

Bron: NWO

www.openscience.nl

Download Nationaal Plan Open Science