Call for proposals NWA-route Big Data

De Nationale Wetenschapsagenda-route Big Data heeft een call for (verkorte) proposals uitgezet. Teams van onderzoekers worden uitgenodigd om een verkort voorstel in te dienen voor het uitvoeren van één van de vijf inhoudelijke werkpakketten binnen het voorgestelde programma Verantwoorde Waardecreatie met Big Data (VWData), dat vanaf januari 2018 van start moet gaan binnen als onderdeel van de NWA Startimpuls.

De Programmabeschrijving, de call-tekst en het template voor indiening vindt u hier.

De deadline is zaterdag 3 juni 2017.