Erik Fledderus appointed new Director SURF

24 Mar 2015 - 3 min

Erik Fledderus treedt op 20 mei 2015 aan als algemeen directeur van de coöperatie SURF. Hij gaat als voorzitter van de directieraad de vernieuwde SURF-organisatie aansturen, samen met de directeuren van de werkmaatschappijen Jan Bakker (SURFmarket), Erwin Bleumink (SURFnet) en Anwar Osseyran (SURFsara).

Verantwoordelijk voor beleid en strategie

Erik Fledderus neemt de functie over van Kees Neggers, die de organisatie het afgelopen jaar door de herstructurering leidde. Fledderus gaat zich richten op de uitvoering van het SURF Meerjarenplan 2015-2018 en draagt zorg voor de ontwikkeling, realisatie en evaluatie van het beleid en de strategie van SURF als geheel.

Eer om SURF te leiden 

“Het is een eer om SURF te mogen leiden. Aan de internationale top komen is moeilijk, daar te blijven is nog moeilijker en dat lukt SURF al meer dan 25 jaar. SURF heeft een reputatie als aanjager van technische vernieuwing en is van grote betekenis voor maatschappelijke vraagstukken. Samen met de leden en politieke stakeholders wil ik SURF die rollen blijvend en met verve laten invullen,” aldus Erik Fledderus.

Ruim 20 jaar ervaring in ICT 

Tot 1 september werkte Erik Fledderus als algemeen directeur Informatiemaatschappij bij TNO, en sindsdien als principal scientist ICT. Als hoogleraar Wireless Communication is hij ook werkzaam bij de Technische Universiteit Eindhoven. Hij heeft meer dan 20 jaar technisch-inhoudelijke en bestuurservaring in verschillende functies bij organisaties als de Universiteit Twente, KPN Research, TNO, het Kennisplatform EMV, CLICKNL, het Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) en de Europese Commissie.

Boegbeeld met visie 

“Mensen die met Erik Fledderus hebben samengewerkt, roemen hem om zijn bestuurlijke en wetenschappelijke kwaliteiten en zijn hartelijke persoonlijkheid”, aldus Paul Rullmann, voorzitter van SURF. “We zochten een nationaal en internationaal boegbeeld met visie, inspirerende creativiteit en sociale vaardigheid, en dat hebben we gevonden. We zijn dan ook zeer verheugd over zijn komst en vertrouwen hem de leiding over de nieuw gevormde coöperatie ruimschoots toe.”

Vernieuwde organisatie 

Sinds januari 2015 heeft SURF een nieuwe structuur, waarbij de directieraad de dagelijkse leiding in handen heeft onder toezicht van de raad van commissarissen. In de ledenraad zijn universiteiten, hogescholen, universitair medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen vertegenwoordigd. Door de herstructurering kan SURF beter inspelen op behoeften van eindgebruikers, het veranderde speelveld en de gewijzigde financieringsstromen, met behoud van de internationale voorloperspositie.