Groen licht voor NWA Startimpulsprogramma VWData

7 Jul 2017 - 5 min

Op 5 juli heeft de NWA Route Big Data groen licht gekregen voor het uitvoeren van het Startimpulsprogramma VWData (Verantwoorde Waardecreatie met Big Data). Dit programma heeft een omvang van 2,5M Euro plus 0,5-1M Euro cofinanciering. In totaal heeft de Raad van Bestuur van NWO 20M Euro toegekend uit het Startimpulsbudget voor de Nationale Wetenschapsagenda aan acht verschillende Startimpulsprogramma’s.

Een succesvolle eerste stap
‘Dit is een succesvolle eerste stap in de implementatie van de NWA,’ aldus NWA-voorzitter Louise Gunning. ‘Zoals de NWA beoogt zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen wetenschappers van verschillende disciplines, maar ook tussen verschillende kennisinstellingen, ministeries, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook is geëxperimenteerd met een andere manier om geld aan partijen toe te delen en de krachten te bundelen. Hopelijk volgt er nu ook snel financiering voor de andere routes.’

VWData Startimpulsprogramma
De verantwoordelijkheid over het VWData Startimpulsprogramma programma is in handen van de aanvragers van dit programma. Het team van aanvragers bestrijkt de brede achterban van de route Big Data, en bestaat uit: Inald Lagendijk (route boegbeeld, hoofdaanvrager), Wilco Hazeleger (route trekker), Henk-Jan Vink (route trekker), Wil van der Aalst, Geleyn Meijer, Natali Helberger, en Wiro Niessen.

Het programma is tot stand gekomen door de selectie uit maar liefst 54 voorstellen. De grote en diverse set van ingeleverde voorstellen weerspiegelt het belang van verantwoorde waardecreatie met big data, en de grote betrokkenheid van partijen die zich met dit vraagstuk bezighouden.

Het programma bestaat momenteel uit zeven projecten (en projectteams) die zijn verdeeld over vijf inhoudelijke werkpakketten, met daarnaast een overstijgend werkpakket voor programmamanagement en kennisdisseminatie en voor onderzoek naar de betekenis en impact van FAIR en FACT ten behoeve van VWData-synergie en toekomstige programmering.

Werkpakket Fairness
FairNews: Nieuwsvoorziening in een Big Data Data tijdperk
Hoe ver kunnen en mogen algoritmes gaan in het filteren van informatie? Wanneer komen fundamentele rechten in het geding?
Claes de Vreese (UvA/CW), Claudia Hauff (TUD) en Joris Hoboken (UvA/IvIR)

Werkpakket Accuracy
Capturing Bias: Diversity-aware Computation for Accurate Big Media Data Analysis
The WP provides bias- and diversity-aware methods & tools to support accurate analysis and interpretation of big media data over time.
Lora Aroyo (VUA), Alessandro Bozzon (TUD), Alec Badenoch (UU) en Antoaneta Dimitrova (UL)

Werkpakket Confidentiality
Enabling of privacy-friendly analysis of network data and beyond
In dit project worden technieken ontwikkeld om big data op een privacy-vriendelijke wijze op te slaan, te delen en te analyseren.
Bart Jacobs (RUN), Joeri de Ruiter (RUN), Roland van Rijswijk-Deij (SURF) en Aiko Pras (UT)

Werkpakket Transparancy
Responsible Collection and Analysis of Personal Data in Law Enforcement
We will clarify how to balance transparency with other values, esp. accountability, confidentiality and fairness, in the collection and analysis of personal data in law enforcement.Ibo van de Poel (TUD), Nicolien Kop (Politieacademie) en Marc Steen (TNO)

Data-gedreven diensteninnovatie: compliancy en transparency ‘by design’
By-design meenemen van en inzicht geven in verantwoorde verwerking van (big) data in innovatieve digitale diensten.
Gerard Schouten (Fontys), Johan Versendaal (HvU), Martijn Zoet (Zuyd Hogeschool) en Remko Helms (OU)

Werkpakket Accessibility & Operability
Distributed FAIR information systems to enable federated learning and reasoning
Enabling reliable, explainable federated learning and reasoning from distributed FAIR data assets with security enforcement mechanisms.
Cees de Laat (UvA), Henri Bal (VU), Barend Mons (LUMC, GO FAIR), Wessel Kraaij (UL/TNO) & team UU, VU, UL, KPMG, UvA, KLM, NLR, ASTRON

Analyzing partitioned FAIR health data responsibly
Combining and learning from access-restricted FAIR health and socioeconomic data across entities in a privacy-preserving manner.Michel Dumontier (UM), Andre Dekker (MUMC). David Townend (UM), Annemarie Koster (UM) en Bob van den Berg (CBS)

Over de Startimpuls
In september 2016 maakte het ministerie van OCW bekend 30 miljoen euro te investeren in de NWA. Het grootste deel hiervan, 20 miljoen euro, gaat naar de Startimpuls en is bestemd voor thematisch onderzoek binnen bepaalde thema’s. Daaronder vallen acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker laten weten verheugd te zijn dat de toekenningen rond zijn. Minister Bussemaker geeft aan dat er nieuwe inzichten ontstaan door samenwerking die disciplines overstijgt, door nieuwe kenniscentra op te richten en broedplaatsen voor talent te ontwikkelen. ‘Met het thema veerkrachtige samenleving bijvoorbeeld, investeren we in nieuwe samenwerking tussen wetenschappers, bedrijfsleven én maatschappelijke organisaties. Samenwerking is cruciaal voor gelijke kansen voor iedereen, wat ik heel belangrijk vind,’ aldus minister Bussemaker. Staatssecretaris Dekker benadrukt de economische kansen: ‘De onderzoeken moeten leiden tot antwoorden op de maatschappelijke en economische vragen van vandaag en de nabije toekomst, tot nieuwe oplossingen en innovaties die zorgen voor economische groei en meer banen.’