Dutch Parliament invests extra 8 million in ICT infrastructure

9 Dec 2015 - 2 min

Op dinsdag 8 december 2015 heeft de Tweede Kamer het amendement van Mei Li Vos (PvdA) en Kees Verhoeven (D66) aangenomen waarmee voor 2016 8 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor investeringen in de ICT-infrastructuur van SURF. Deze infrastructuur is cruciaal voor de Nederlandse kenniseconomie en wetenschap.

SURF prijst inzet Kamerleden 

SURF is verheugd met deze beslissing van de Tweede Kamer en prijst de inzet van Kamerleden Mei Li Vos en Kees Verhoeven, die hierin het voortouw hebben genomen. Hiermee is de ontwikkeling van de digitale economie en onderzoeksinfrastructuur vooruit geholpen.

Investeringen in supercomputer en netwerk 

Op zeer korte termijn zijn dringende investeringen nodig voor een nieuwe generatie supercomputer en een nieuwe generatie netwerk. Met het toewijzen van dit geld kan SURF de eerste fase van het vervangingstraject starten.

Digitale infrastructuur is mainport 

In oktober 2015 wees de Tweede Kamer de digitale infrastructuur aan als de derde mainport van Nederland. De digitale infrastructuur is volgens het parlement essentieel voor de verdere uitbreiding en toekomstige groei van de Nederlandse economie. Met deze investering voegt de Tweede Kamer de daad bij het woord.