Job Opportunity: Algemeen Directeur

April 25th, 2019

Het Netherlands eScience Center is een jonge en ambitieuze organisatie met een betrokken team. Wij zijn het nationale ‘Center of Excellence’ voor de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde onderzoekssoftware. Wij zijn ervan overtuigd dat vrijwel elke wetenschappelijke discipline verbeterd en tot versnelde resultaten gebracht kan worden door gerichte toepassing van geavanceerde digitale technieken. Onze werkwijze is expliciet multidisciplinair, waarbij we onze kennis op het gebied van ICT, big data analytics, efficient computing, grootschalig datamanagement en kwaliteitssoftware combineren met diepgaande begrip van vele wetenschappelijke disciplines.

We zijn een stichting met meer dan 70, veelal internationale, werknemers met een omzet van 7 miljoen Euro op basis van verschillende geldstromen. De belangrijkste financiering komt van NWO en SURF, waar we nauw mee samenwerken.

Zeer recent heeft een onafhankelijke, internationale evaluatie van het Netherlands  eScience Center plaatsgevonden. De bevindingen van de evaluatiecommissie waren zeer positief en de aanbevelingen van de commissie bieden een uitstekende basis voor de verdere ontwikkeling van het Netherlands eScience Center in de komende jaren.

Wij zijn actieve pleitbezorgers van ‘Open Science’: we stellen onze kennis, ontwikkelde methodologieën en tools zo veel mogelijk publiek beschikbaar, zodat ze (her)bruikbaar zijn voor iedereen. Wij werken in onderzoeksprojecten samen met universiteiten en kennisinstellingen, zowel nationaal als internationaal. Door onze focus op generieke en herbruikbare kwaliteitssoftware beogen wij tegelijk een bijdrage te leveren aan de wetenschap als geheel.

Het Netherlands eScience Center is op zoek naar een

Algemeen Directeur 0,8-1,0 fte (m/v).

De positie

De algemeen directeur geeft leiding aan het Netherlands eScience Center, en is verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, formulering en het tot uitvoer brengen van de missie en strategie van het Netherlands eScience Center, alsook het realiseren van haar inhoudelijke en bedrijfseconomische doelstellingen.

De directeur heeft grote affiniteit met en kennis van eScience in al haar verschijningsvormen. De directeur is een gepassioneerd verkondiger van de mogelijkheden van (nieuwe) digitale ontwikkelingen ter ondersteuning en voortstuwing van zowel bestaand als geheel nieuw wetenschappelijke onderzoek – in alle domeinen. De directeur is in staat zaken en situaties op een creatieve en pragmatische wijze te bekijken, en te komen tot strategieën en oplossingen die mogelijk onconventioneel of onorthodox zijn.

De directeur is een echte teamspeler, en coördineert en implementeert in nauwe samenwerking met het directieteam en alle andere collega’s het door het Bestuur vastgestelde beleid. De directeur legt daarbij verantwoording af aan het Bestuur. De directeur stuurt het Netherlands eScience Center zodanig aan dat alle medewerkers op een prettige en natuurlijke wijze tot maximale prestaties worden gebracht, en tot optimale uitwisseling van kennis en ervaring. De directeur heeft tevens een constructieve blik naar buiten, en ontwikkelt en onderhoudt nauwe relaties in het algehele eScience-landschap, met inbegrip van wetenschap, industrie, overheid en maatschappij.

Het takenpakket van de directeur bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het ontwikkelen van voorstellen aan het Bestuur ten aanzien van visie, strategie en beleid waarmee invulling gegeven kan worden aan de taken van het Netherlands eScience Center;
 • Voortbouwend op de succesvolle internationale evaluatie, en gebruikmakend van de aanbevelingen uit het evaluatierapport, leidinggeven aan de volgende fase in de ontwikkeling van het Netherlands eScience Center, specifiek op het gebied van personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden;
 • Het coördineren en bewaken van de voortgang en de samenhang van de implementatie van strategie en beleid;
 • Het signaleren, onderzoeken en benutten van kansen voor de verwerving van financiële middelen voor de intermediërende rol van het Netherlands eScience Center, en het opbouwen en onderhouden van een hiertoe relevant netwerk als onderdeel van het ecosysteem voor eScience;
 • Het vertegenwoordigen van het Netherlands eScience Center in de nationale en internationale onderzoeksgemeenschap;
 • Het zorgdragen voor een goede verstandhouding tussen het wetenschapsveld en het Netherlands eScience Center, alsmede voor een vooraanstaande positionering in het wetenschapsveld;
 • Verantwoordelijkheid dragen voor een groeiende organisatie van meer dan 70 werknemers, en een omzet van meer dan 7 miljoen Euro per jaar.

Een interessante kandidaat herkent zich in het volgende:

 • Ruime managementervaring; pragmaticus met een aantoonbaar streven tot samenwerking en teambuilding; oog voor een gezonde werkcultuur en ‘de menselijke maat’;
 • Ruime ervaring met academisch onderzoek; gepromoveerd in een voor het Netherlands eScience Center relevante discipline; kan worden beschouwd als een autoriteit in het eigen onderzoeksgebied, zowel nationaal als internationaal;
 • Aantoonbaar en meermaals succesvol in het zelfstandig verwerven van onderzoeksfinanciering;
 • Ruime ervaring met (inter)nationale samenwerking, op het terrein van tenminste twee disciplines anders dan het eigen onderzoeksgebied;
 • Succesvol trackrecord in de (mede-)ontwikkeling van multidisciplinaire data- en/of rekenintensieve eScience oplossingen en applicaties; ruime ervaring in het bereiken van wetenschappelijke doorbraken door toepassing van eScience tools en methodologieën;
 • Ruime ervaring met (wetenschaps)beleid; oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en de relevantie daarvan voor beleid en strategie van het Netherlands eScience Center; in staat tot beleidsmatig en strategisch ‘out-of-the-box’ denken;
 • Beschikking over een sterk netwerk in het technologieveld, incl. ICT science, data science, en e-Infrastructuur;
 • Goede onderhandelingsvaardigheden en in staat om netwerken op te zetten en te onderhouden, zowel in het wetenschapsveld als in het bedrijfsleven.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een aanstelling van in eerste instantie een jaar met uitzicht op een vast dienstverband, voor 0,8-1,0 fte. De salariëring is, afhankelijk van opleiding en ervaring, conform de CAO-Onderzoekinstellingen en naar rato van het dienstverband.

Het Netherlands eScience Center kent gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag.

Informatie

Perrett Laver is gevraagd het Netherlands eScience Center en de benoemingsadviescommissie te ondersteunen bij het identificeren en beoordelen van mogelijke kandidaten.

Zoals gedefiniëerd in de Algemene verorderning gegevensbescherming (AVG) is Perrett Laver een gegevensbeheerder en een gegevensverwerker, en haar wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is ‘legitiem belang’. Voor meer informatie hieover, uw rechten en de aanpak van Perrett Laver omtrent gegevensbescherming en privacy kunt u terecht op de website van Perrett Laver:

http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/

Inlichtingen

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Robert Prettner van Perrett Laver op +31(0)202404341. Sollicitaties kunnen worden geüpload op

www.perrettlaver.com/candidates onder vermelding van referentienummer 4151.

Interesse?

Belangstellenden kunnen solliciteren tot 12 mei 2019. U wordt verzocht uw cv en motivatiebrief te sturen naar robert.prettner@perrettlaver.com.
Sollicitatiegesprekken en een mogelijk assessment zullen plaatsvinden in de eerste drie weken van juni 2019.

Het Netherlands eScience Center hanteert een actief diversiteitsbeleid. Wij verzoeken belangstellenden met een achtergrond die ondervertegenwoordigd is in onze organisatie daarom nadrukkelijk hun interesse in de positie kenbaar te maken.We moedigen daarom vrouwen en minderheden aan om te reageren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Stay up to date, sign up for our newsletter