NWA-routes conferentie

Eén jaar na de presentatie van het Portfolio voor onderzoek en innovatie is er veel gebeurd binnen de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda. Tijd om te reflecteren op het proces en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden, resultaten te delen en nieuwe mogelijkheden voor co-creatie en kennisbenutting te verkennen. Dat doen we graag samen met de vertegenwoordigers van de routes en hun netwerken tijdens de NWA-routes conferentie op 31 oktober in Nieuwegein.

Workshops

Het programma is samengesteld op basis van de wensen die leven binnen de routes. We bieden ruimte voor ontmoeting en verdere verdieping, maar ook inhoudelijke themaworkshops, zoals over big data, living labs, sustainable development goals, kunst, kennis en innovatie én publiek-private samenwerking. Bekijk hier het complete aanbod van workshops.

Aanmelden

De conferentie is gericht op deelnemers vanuit de wetenschap, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven. Belangstellenden kunnen zich tot en met donderdag 19 oktober aanmelden.

Locatie

De conferentie vindt plaats in de Woonindustrie te Nieuwegein. De ontvangst is vanaf 9.30 uur. Het programma begint om 10.00 uur.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over logistieke en/of organisatorische aspecten van de dag, dan kunt u ons per e-mail bereiken via .