NWA routeworkshop levert input voor de Big Data agenda voor Nederland

7 Apr 2016 - 2 min

Drie jaar geleden noemde Harvard Business Review data scientists de “sexiest job of the 21st century”. De revolutie die het meten, opslaan en analyseren van data teweeg brengt, raakt alle sectoren van onze maatschappij, van bedrijven tot overheid en wetenschap. Nederland staat voor de uitdaging vaart te maken met het toepassen van, en het ontwikkelen van kennis en opleidingen op dit gebied.

Big Data: urgent en verbindend

Terecht stelt de Nationale Wetenschapsagenda Big Data dan ook voor als één van de centrale thema’s, een zogenaamde ‘route’: ‘Big Data verantwoord gebruiken: Zoeken naar patronen in grote gegevens bestanden’. Een route die bij uitstek urgent en cross-cutting is en die veel verschillende disciplines en sectoren met elkaar verbindt.

Ruim 150 deelnemers uit de wetenschap, overheid en industrie gingen daarom op 5 april in het Trippenhuis van de KNAW aan de slag om de Big Data vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda uit te werken, te verdiepen en aan te vullen.

Game changing voor wetenschap, maatschappij en economie

De workshop begon met een kick-off door José van Dijck (President KNAW), Inald Lagendijk (Topteam ICT), Wilco Hazeleger (Netherlands eScience Center) en Louise Gunning (voorzitter stuurgroep NWA). Vervolgens werd in tien deelsessies gekeken naar game changing Big Data vraagstukken, die een grote verandering of versnelling teweeg kunnen brengen in de Big Data-uitdagingen van de verschillende workshopdeelnemers. Ook werd gekeken hoe de game changers waarde creëeren voor wetenschap, maatschappij en economie, en hoe maatschappelijke organisaties, overheden en/of bedrijven samen moeten werken om dit te realiseren.

Openbare consultatie

De input van de deelnemers zal worden samengevat in een document dat rond 15 april beschikbaar zal zijn voor openbare consultatie, met de mogelijkheid te reageren via een web survey. Dit document zal beschikbaar worden gesteld op de website van de Nationale Wetenschapsagenda, www.wetenschapsagenda.nl. Het eindresultaat wordt op 1 juni bij de NWA stuurgroep ingediend.

Fotografie: Martijn van Dam