Publieke consultatie routeworkshop Big Data

2 May 2016 - 3 min

Publieke consultatie 

Van 6 tot en met 10 mei heeft u online kunnen reageren op de uitkomsten van deze routeworkshop. 

Big data verantwoord gebruiken: Zoeken naar patronen in grote gegevensbestanden

Drie jaar geleden noemde Harvard Business Review data scientists de “sexiest job of the 21st century”. De revolutie die het meten, opslaan en analyseren van data teweeg brengt, raakt alle sectoren van onze maatschappij, van bedrijven tot overheid en wetenschap. Nederland staat voor de uitdaging vaart te maken met het toepassen van, en het ontwikkelen van kennis en opleidingen op dit gebied. Terecht stelt de Nationale Wetenschapsagenda big data dan ook voor als één van de centrale thema’s, een zogenaamde “route”. 

Waar het onderzoek en innovatie met big data precies over moet gaan, wordt op 5 april bepaald in een routeworkshop met vertegenwoordigers vanuit alle sectoren. Deze workshop is de ideale gelegenheid om input te leveren aan de big data agenda voor Nederland. Tevens is het een ideale mogelijkheid om te netwerken met big data onderzoekers en invloed uit te oefenen op de gedegen kennis en opleiding van de Nederlandse data scientist van morgen.

Vervolg Nationale Wetenschapsagenda

Alle vragen van de Wetenschapsagenda zijn ondergebracht in 16 exemplarische routes. In routeworkshops worden de vragen en het belang ervan voor Nederland verder uitgewerkt. Routeworkshops zijn gericht op deelnemers vanuit de wetenschap, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven. De workshops zijn gericht op verdere verdieping, vernieuwing en op het vinden van verbindingen tussen vragen en kennisagenda’s.

De route ‘Big Data Verantwoord Gebruiken: zoeken naar patronen in grote gegevensbestanden’ verbindt veel wetenschappelijke disciplines en kent veel toepassingen en kansen voor Nederland. 

Routeworkshop

5 april werd een workshop gehouden in het Trippenhuis (KNAW) om deze route verder uit te werken. Tijdens de workshop zijn de NWA vragen die gekoppeld zijn aan deze route verdiept en aangevuld. Tevens zijn verbindende elementen tussen vragen uit verschillende domeinen geïdentificeerd. 

Publieke consultatie

De input van de deelnemers aan de routeworkshop zal worden samengevat in een aantal game changers die begin mei op deze pagina beschikbaar zullen zijn voor openbare consultatie, met de mogelijkheid te reageren via een web survey. 

Organiserend comité

Wilco Hazeleger (Netherlands eScience Center)
Inald Lagendijk (Topteam ICT)
José van Dijck (president KNAW)
Erik van de Linde (KNAW)
Henk-Jan Vink (TNO)
Wim de Haas (NWA)