Software Sustainability at the Heart of Discovery

22 Feb 2016 - 1 min

Behoud en toekomstgerichte (her-)bruikbaarheid van software neemt snel in belang toe nu, mede wegens het toenemende belang van accountability in de wetenschap, data-transparantie belangrijker wordt en zonder software geen data gelezen, begrepen of gebruikt kunnen worden.

DANS werkt momenteel aan een algemeen kader, met afgeleide protocollen, voor data stewardship en software sustainability. Het Netherlands eScience Center (NLeSC) werkt aan het versterken van wetenschappelijk onderzoek door efficiënt gebruik te maken van data, software en e-infrastructuur. Gezamenlijk hebben NLeSC en DANS met steun van NLeSC’s eScience Integrators dit visiedocument gerealiseerd. 

Wij hopen dat dit visiedocument een passend uitgangspunt kan vormen voor verdere beleidsvorming en praktische implementaties daarvan met als doel de verhoging van de productiviteit van het onderzoek, want Research Software ligt “at the Heart of Scientific Discovery”.