Uitnodiging Oratie: The e-scientist. Universal scientist or specialist?

23 Apr 2019 - 2 min

Rob van Nieuwpoort geeft woensdag 8 mei zijn oratie over eScience: “The e-scientist. Universal scientist or specialist?” Heb je interesse in eScience & Efficient Computing, woon de oratie bij in the Aula van de UVA!

Wetenschap wordt steeds complexer en heeft meer en complexere ICT nodig. Het toepassen en onderzoeken van innovatieve complexe ICT in de wetenschappelijke disciplines noemen we eScience. Een echt kenmerk van eScience is dat het onderzoek plaatsvindt in nauwe samenwerkingsverbanden tussen informatici en wetenschappers in de disciplines. EScience bestrijkt alle wetenschapsgebieden, van archeologie tot levenswetenschappen en de astronomie. Ook technisch is eScience enorm breed. Afhankelijk van de wetenschappelijke vraag en het vakgebied kan het gaan om grootschalige simulaties, het koppelen van modellen, het integreren van observaties en modellen, het koppelen van verschillende databronnen, het zoeken in ongestructureerde data, visualisatie, machine learning en nog veel meer.

Het is enorm spannend en uitdagend om state-of-the-art informaticaonderzoek toe te passen om lastige wetenschappelijke problemen aan te pakken. Ook levert eScience een enorm veel inspiratie op voor nieuw en innovatief informaticaonderzoek. Een belangrijk aspect van eScience is het vergroten van impact van informaticaonderzoek. Dan gaat het niet alleen om impact in de wetenschap, maar ook maatschappelijke impact, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, of juist in industriële fabricageprocessen. Tegelijkertijd werkt het ook omgekeerd, en kunnen we als e-scientists met kennis van nieuwe technische mogelijkheden wetenschappers juist uitdagen om hun onderzoeksvragen aan te scherpen en nog groter te denken.

Rob’s leerstoel heeft de titel “Efficient Computing for eScience”. Efficiënt rekenen heeft drie verschillende aspecten. Efficiëntie op grootschalige systemen, de schaalbaarheid dus; energie efficiëntie, en de efficiëntie van het programmeerproces zelf. Zijn onderzoek behandeld elk van deze thema’s, in verschillende toepassingsgebieden, met een focus op grootschalige gedistribueerde radio telescopen, zoals LOFAR en de Square Kilometre Array (SKA).

Oratie: The e-scientist. Universal scientist or specialist?
Datum – Tijd: 8 Mei, 16:00 uur
Locatie: Aula UvA
Spui, 1071 DN Amsterdam

Note: The lecture will be in Dutch