Werkbijeenkomst onderzoeksprogramma Big Data & gezondheid

11 Apr 2018 - 3 min

De Hartstichting, NWO, ZonMw, de Topsector LSH en het Netherlands eScience Center bundelen hun krachten en ontwikkelen samen een publiek-privaat onderzoeksprogramma onder de paraplu van het Big Data onderzoeksplatform Commit2Data. Voor de voorbereiding van projectvoorstellen wordt een werkbijeenkomst georganiseerd.

Doel onderzoeksprogramma Big Data & Gezondheid 
Het doel van het programma is het benutten van (nieuwe) verbindingen tussen de gezondheid- en levenswetenschappen, data science en de creatieve industrie voor de ontwikkeling van nieuwe benaderingen in preventie en vroege opsporing van hart- en vaatziekten. Burgers en patiënten krijgen hierin een centrale rol. De Kennis en Innovatie Agenda ICTLSH, en ClickNL en de principes van vitaal functioneren en positieve gezondheid zijn de inhoudelijke leidraad.

Doel projecten 
Het programma zal bestaan uit 4 tot 6 verschillende publiek-private wetenschappelijke onderzoeksprojecten met een omvang van circa 1.5 M€ (per project). Ieder project is gericht op de beantwoording van belangrijke vraagstukken over preventie en vroege opsporing van hart- en vaatziekten en bevat wetenschappelijk onderzoek op het gebied van data science en de creatieve industrie. Deze projecten wordt voor een deel gefinancierd door een bedrijf of maatschappelijke organisaties (onder bepaalde voorwaarden).

Doel bijeenkomst 
De werkbijeenkomst wordt georganiseerd om publiek-private consortia de gelegenheid te geven zich (verder) te vormen en stappen te zetten richting een projectvoorstel. Ook de kaders, planning en voorwaarden voor het onderzoeksprogramma zullen in deze bijeenkomst worden gepresenteerd. Deelname van potentiele aanvragers en van relevante consortia i.o. wordt ten sterkste aanbevolen. De werkbijeenkomst is maandag en dinsdag 2 en 3 juli 2018 (in principe met overnachting).

Voor wie is deze werkbijeenkomst?
Publiek-private consortia die in aanmerking komen voor subsidie bestaan minimaal uit twee verschillende universitaire vakgroepen, een bedrijf of maatschappelijke organisatie, burgers of patiënten en een of meer eScience Research Engineers aangesteld bij het Netherlands eScience Center. Om deze reden is de werkbijeenkomst bedoeld voor:

  • Wetenschappers o.a. uit de geneeskunde, gezondheidswetenschappen, levenswetenschappen, ICT, wiskunde, sociale en geesteswetenschappen
  • Bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich in dit veld bewegen
  • Burgers en patiënten

Aanmelden 
Doe mee aan deze interactieve bijeenkomst Big Data en Gezondheid. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 mei 2018 via het aanmeldformulier.Stuur uw aanmelding naar: 
Niet aanwezig maar wel geïnteresseerd in de call? Laat het ons weten en stuur een mail!.
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

NWO Exacte en Natuurwetenschappen & Commit2Data 
Astrid Zuurbier, coördinator van dit programma,

Hartstichting 
Deborah Alfarez,

ZonMw 
Inge Valstar,

NWO Sociale en Geesteswetenschappen 
Janneke van Kersen,

Topsector LSH 
Jolande Zijlstra,

Netherlands eScience Center 
Frank Seinstra,